Samarbejdspartnere

Den extra hjaelp er altid interesseret i et godt samarbejde med andre virksomheder. 

Den extra hjaelp har indgået samarbejde med følgende dygtige og professionelle virksomheder:

https://socialinklusion.dk/

Center for social inklusion udfører professionelt og fleksibelt socialpædagogiske opgaver for landets kommuner.

https://www.facebook.com/socialraadgivermiesoeskoester/?epa=SEARCH_BOX

Socialrådgiver Mie Søs Køster er privat socialrådgiver,

med ekspertise i børne- og familieområdet. 

Mie Søs Køster hjælper og støtter forældre i dialogen med det kommunale hjælpersystem i forhold til børn og unge med psykisk handicap, fysisk eller psykisk sygdom.

© www.denxtrahjælp.dk